Aforizmi

Pleasure GO!


    • Kad imaš sve, ne vidiš ništa, progledaš tek kad nemaš ništa.
    • Novac je kao žena: da bi ga sačuvao, trebaš se baviti njime, inače će usrećiti drugoga.
    • Brak iz računa je zajednica ljudi koji nikada ne mogu računati jedno na drugo.