Svemir

 • U sekundi poslije Velikog praska stvorena je građa sve tvari u svemiru, ali bilo je potrebno još dvije milijarde godina da nastanu prve zvijezde i galaktike.
 • Svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe u jednoj godini, a iznosi 9461 milijardu kilometara.
 • Crne rupe naziv su za izvanredno guste urušene zvijezde s privlačnom silom toliko jakom da iz njih ne može ništa pobjeći, čak ni svjetlost.
 • Zvijezde svijetle zbog nuklearne fuzije vodika u helij koja se stalno odvija u njihovim jezgrama.
 • Zvijezde mase veće od 120 masa Sunca ne mogu postojati jer bi ih raznijelo vlastito zračenje.
 • U našoj galaktici ima 200 milijardi zvijezda, ali golim okom sa Zemlje vidimo ih samo oko 6000.
 • Toplini stvorenoj u Sunčevu središtu potrebno je 10 milijuna godina da stigne do površine.
 • Površinska gravitacija Sunca je 38 puta veća od zemaljske.
 • Najbrži planet u Sunčevu sustavu je Merkur s prosječnom brzinom u stazi od 172.248 km/h.
 • Najniža temperatura u Sunčevu sustavu od -235°C zabilježena je na Neptunovom mjesecu Tritonu.
 • Mjesec se od Zemlje udaljava oko 4 cm godišnje.
 • Od ukupne površine Zemlje 509.600.000 km², kopno čini samo 29%, odnosno 148.000.000 km².
 • Meteoriti su kamene ili metalne svemirske krhotine. Svakodnevno ih na Zemlju padne oko jedne tone, no većina ih je toliko malena da ih ni ne primijetimo.
 • Komet čine stijene i prašina koje na okupu drže led i zamrznuti plinovi. Rep kometa može biti dugačak čak 300 milijuna kilometara.
 • U Sunčevu sustavu postoji najmanje milijun asteroida (malih planeta) čiji promjeri se kreću od oko 10 metara do oko 940 kilometara.