Impressum

GLAVNI UREDNIK

ROBERT BLAŠKOVIĆ

 

IZVRŠNA UREDNICA

VESNA DŽUVEROVIĆ

 

POMOĆNIK UREDNIKA

DONALD DEBELJAK

 

UREDNICA ZA KULTURU

MIRANDA LEGOVIĆ

 

MARKETING

CREATIVE PLEASURE AGENCY

 

PRIPREMA ZA TISAK

CREATIVEPLEASURE.EU

 

DISTRIBUCIJA

ISSUU.COM