IX. Foto ex Tempore

Bavite se fotografijom amaterski ili profesionalno? Evo u nastavku nečega što bi vas moglo zanimati…
Pleasure kao magazin koji cijeni originalnu fotografiju pokrovitelj je ove manifestacije već četvrtu godinu.

U nastavku možete pročitati službenu objavu natječaja za učestvovanje u manifestaciji:
IX. FOTO EX TEMPORE
Novigrad, 3 – 5. 10. 2013.

Tema projekta:
ANOMALIJA (nepravilnost, iznimka, izuzetnost, odstupanje…)

FOTO EX TEMPORE Novigrad je tradicionalna manifestacija koja vrednuje umjetničke domete suvremene fotografije.
Ove godine održava se deveti puta. Projekt će se realizirati kao međunarodno kulturno – turističko događanje u gradu Novigradu unutar kojeg se mediju fotografije pridaje značajna pažnja. Novigrad ponovno stupa na scenu kao centar umjetničkih događanja. Ove godine uvode se djelomične organizacijske izmjene po kojima će se razlikovati od dosadašnjih.
Pozivaju se fotografi i osobe koji se bave fotografskim medijem da uzmu učešće u projektu!

Propozicije:
Tema projekta: ANOMALIJA (nepravilnost, iznimka, izuzetnost, odstupanje…)

Opći uvjeti natječaja:
– Prijava na natječaj je dobrovoljna.
– Autori se pozivaju na fotografsko bilježenje doživljaja zadane teme.
– Pravo sudjelovanja imaju sve osobe koje se profesionalno ili amaterski bave fotografijom, bez obzira na spol, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost.

Prava sudjelovanja izuzeti su članovi stručnog žirija i osobe iz organizacijskog odbora manifestacije.
– Fotografije moraju biti snimljene od strane prijavljenog autora.
– Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji.
– U izbor ulaze i manipulirane fotografije. Ako se radi o montaži, autor mora koristiti isključivo vlastite elemente.
– Organizator zadržava pravo objavljivanja natječajnih radova u tiskanim i elektroničkim medijima u svrhu promidžbe ovog projekta uz navođenje imena autora.
– Nagrađeni radovi ostaju na raspolaganju organizatorima/sponzorima.

Projekt ima dva segmenta: A i B

Za segment A:
– kandidati koji se natječu, rade fotografije na zadanu temu gdje i kada žele
– svaki učesnik može poslati najviše 3 pojedinačne fotografije
– fotografije se šalju na e-mail: fotoextempore4@gmail.com
– u subjekt e-maila molimo napisati: „FOTO_EX_TEMPORE_13“.
– svaka pošiljka na navedenu e-mail adresu mora sadržavati po jednu fotografiju
– naziv fotografije može biti naveden ali u tijelu poruke e-maila
– fotografija ne smije imati vidljive ili prepoznatljive oznake, poput logotipa ili watermarka autora.
– radovi moraju biti poslani najkasnije do dana 1. X. 2013. godine do 20.00 sati
– dimenzije za slanje internetom: 30 x 45 cm; 300 dpi; svakako u JPG /jpeg formatu
– fotografije treba označiti šifrom i rednim brojem (npr: joker_1.jpg)
– ukoliko se šalje kolekcija to je potrebno navesti u tekstu e-maila
– autor je dužan u tijelo poruke e-maila upisati podatke: ime i prezime, kratku fotografsku biografiju, adresu stanovanja, e-mail, kontakt telefon, te lokaciju na kojoj je fotografija snimljena
– nakon primitka e-mailova sa fotografijama, organizator šalje natjecatelju obavijest o valjanosti poslanog
– fotografije će biti podastrte Stručnom žiriju bez označenog imena i podataka o autoru rada
– stručni žiri izabrati će fotografije koje će biti prezentirane na izložbi. Autori 3 najbolja rada biti će nagrađeni.
– radovi koji ne zadovoljavaju temu ili propozicije ovog natječaja neće biti selektirani. Stručni žiri ne obrazlaže razloge odbijanja radova
– Fotografije će nakon selektiranja i ocjenjivanja od strane Stručnog žirija biti reproducirane na formatu foto-papira do max 30×45 cm
– izložba izabranih i nagrađenih radova biti će predstavljena 5. X. 2013. u Galeriji Zajednice Talijana Novigrad

KOTIZACIJA za učešće je 10 € ili 70 kn
Plaćaju je svi učesnici unaprijed na br. Žiro računa:

2380006-1120002909
HR59 2380 0061 1200 0290 9
TALIJANSKA UNIJA-ZAJEDINCA TALIJANA NOVIGRAD
ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG DD
(Sw.code) ISKBHR2X

– Oni koji dolaze u Novigrad, mogu platiti na licu mjesta.

Za segment B:
– tema je ista za oba segmenta projekta: ANOMALIJA
– drugi dio (B) fotografskog projekta događati će se na lokaciji Novigrad
– svaki učesnik može predati najviše 2 pojedinačne fotografije
– autori pronalaze motive i fotografiraju u Novigradu ili bližoj okolici u petak 4. 10. 2013.
– fotografi koji će snimati u petak 4. 10. 2013. u Novigradu, najprije se moraju prijaviti u prijemnom prostoru Zajednice Talijana Novigrad. Tamo će biti informirani o daljnjim postupcima sa radovima koje žele podastrijeti natječaju
– Ove fotografije biti će predstavljene projekcijom u subotu 5. X. prema programu događanja
– Najbolji rad u ovoj kategoriji biti će nagrađen
Kotizacija za učešće – isto kao i za segment A.

Program svih događanja:
– 3. X. 2013, četvrtak: prijemni pult otvoren od 16.00 do 20.00 h.
– 4. X. 2013, petak: prijemni pult otvoren od 8.00 h.
– snimanje do 18.00 h.
– predaja radova do 21.00 h.
– 5. X. 2013, subota: prijemni pult otvoren od 8.00 h te predaja radova do 15.00 h.

*u 20.00 h otvorenje izložbe selektiranih fotografija A segmenta projekta, javna prezentacija i pregled radova na projekciji radova B segmenta projekta, slijedi dodjela nagrada, zakuska i zabava.

Više informacija i tehničke uvjete prijave pogledajte ovdje